Styrelse 2016-2017

Ordförande

Namn - Krister Pettersson
E-post - krister.pettersson@uddeholm.se
Telefon - 0563-13531 eller 070-2554228
Krister har varit med oss ett flertal år och gillar att engagera sig i klubbens aktiviteter. Tidigare har han varit aktiv i liknande föreningar.
Krister är ledamot i det älgförvaltningsområde klubben hör till.

Vice Ordförande
Namn - Peter Larsson

E-post -novillajo@hotmail.com

Telefon - 0563-151 58 eller 070-265 49 27

Peter är en person som kommer klara detta uppdrag galant.

Peter är sedan barnsben jaktintresserad och besitter stora kunskaper som forhoppningsvis kommer användas framledes.

Sekreterare

Namn - Camilla Sundström

E-post - camilla.sundstrom2@gmail.com

Telefon - 0563-129 13, 070-899 42 30

Camilla sitter i styrelsen  för tredje året. Hon är även hundförare i klubben.

Kassör

Namn - Roger Modén

E-post - roger.moden@structor.se  

Telefon - 0563-129 13 eller 0738-188001

Roger har varit med oss ett flertal år och gillar att engagera sig i klubbens aktiviteter. Tidigare har han varit aktiv i liknande föreningar.

Är även klubbens jaktledare sedan flera år. Största jaktintresset är älgjakt med löshund.

Ledamot
Namn - Nisse Olsson
E-post -
Telefon-0563-190 93 eller 070-567 74 23
 Nisse har nu inträtt i styrelsen som ordinarie efter flera år som suppleant.
Nisse kommer klara denna uppgift bra och han har varit medlem i föreningen under lång tid.

Kontakta styrelsen