• Kartor

Områdeskartor

Översiktskartor

Jaktkartor -20 (utgör även underlag för passröjning 2020)

Passröjningsansvarig på repektive område har totalt ansvar med röjning.
Passröjningskartor kommer fås av ansvarige på varje område. Den passområdesansvarige kommer ta kontakt med de som ingår i hans grupp då han fått instruktioner av jaktledningen.
Snitselband mm. kommer finnas hos Roger Modén och Peter Larsson

Kartkompendie till älgjakten 2020-21