• Information från markägaren

Länk till Storaensojakt

Nedanstående länk kopplar till information gällande jakten vid Stora Enso.
http://www.jaktrapport.se/

Rapportering

Nedanstående länk är kopplad till Finnskogenjakt  där fällt vilt (både älg samt småvilt) skall rapporteras. Detta är till för rapporteringsanvarige i klubben.
http://www.jaktrapport.se/

 

Riktlinjer för jakt