• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2020

Kartkompendie för årets älgjakt finns nu uppladdat. Finns under fliken älgjakten.

Visa hela nyheten »

Brukshundklubben kommer ha tävling lördag 26 september och de har blivit lovade att få nyttja våra marker.
Aktuellt område kan vi säga är Björkåsberg, Södra del av Hemtjärn och Rännarheden.
Tacksam om vi respekterar detta och låter de vara ifred där.
MVH Roger

Visa hela nyheten »

Hagfors Brukshundklubb har frågat om vi har nåt emot att upplåta mark till dem för deras tävlingar vid två tillfällen.
Detta har godkänts och jag uppmanar er att hålla er därifrån vid aktuella tidpunkter samt platser.
11 Juli Vid travbanan med omnejd samt Borberget/underland.
1-2 Augusti vid Lidsbron/storslätta med omnejd. Vi säger områdena Björkåsberg, Hemtjärn och Rännarheden.

MVH Roger

Visa hela nyheten »

Har uppdaterat hemsidan med de papper som gått ut till samtliga medlemmar. Tag även del av Storas riktlinjer för jaktutövande på deras marker.

Visa hela nyheten »

Kallelse till årsstämma 20200512 finns under fliken protokoll

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben