• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2019

Den hårlösa älgkon är nu fälld och därmed skall vi inte skjuta mer älg i år. Tack för detta jaktår.

Visa hela nyheten »

Älgjakt lördag 9/11 med samling 7.00 i vågbacken.
Varmt välkomna

Visa hela nyheten »

Kartkompendie finns för nedladdning under fliken Älgjakten

Visa hela nyheten »

Har lagt upp nytt medlemsregister samt mobilnummerlista gällande jaktår 2019-20

Visa hela nyheten »

Hagfors Brukshundklubb har fått lov att låna delar av vår mark vid två tillfällen i höst till tävlingar.
Det gäller följande områden och dagar enligt nedan:
Brattbacken samt vid Storslätta mot Hemtjärn.
3:e Augusti samt 21:a september.

Visa hela nyheten »

Diverse papper har laddats upp på hemsidan. Dessa har även skickats ut till medlemmar per mail och de som saknar mail får brevledes.

Visa hela nyheten »

Protokoll på verksamhetsberättelsen finns under fliken -Protokoll

Visa hela nyheten »

Årsstämma kommer hållas 29 april 2019.
Plats: Bystugan Uddeholm
Tid: 18.00
Väl mött
Protokoll finns under fliken protokoll

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben