• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2018

Årets licens är fullskjutet. Kalv får enligt uppgörelse jagas av unghundarna. Dock skall det skjutas på stånd. Detta gäller Stefan, Hedlund och Öhman.
Dessa skall säkerställa sig innan jakt att älgar finns kvar på avlysningsjakten.

Visa hela nyheten »

Jakt på älg planeras 3-4 november. Samling 7.00 i Timmerhålan Vågbacken. Gäster får medtagas, meddela jaktledning först. Kvar på licens en tjur och två kalvar.

Visa hela nyheten »

DKartkompendie finn nu upplagt under fliken kartor

Visa hela nyheten »

Fortsatt verksamhet finns dokumenterat under sina respektive flikar.

Visa hela nyheten »

Har lagt in en folder med klubbens marker och gränser under fliken kartor

Visa hela nyheten »

Datum för årsstämma är satt till 14 juni. Kallelse samt dagordning finns under fliken aktiviteter

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben