• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2017

Älgjakt 11 november, Samling 7,30 i Vågbacken, Välkomna.
Jaktledningen

Visa hela nyheten »

Kartkompendiet finns under fliken kartor sasmt älgjakt

Visa hela nyheten »

Uppdatering av papper inför jaktår fills under respektive flikar

Visa hela nyheten »

Papper jaktåret 2017-18 finns nu utlagda under flikar som berörs

Visa hela nyheten »

Nedan finns kallelse samt dagordning till årsstämman

Visa hela nyheten »

Rävjakt söndag 19 mars med samling 8.00 vid parkeringen vid Erress.
Varmt välkomna.
/Rovdjursasvariga

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben