• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2015 > 01

Fakturor på årets älgkött har gått ut till berörda via mail samt brev. Respektera förfallodagen på dessa då vi får fallavgifterna från markägaren som vi måste ha pengar till vid denna tidpunkt.

Visa hela nyheten »

Jaktledningen har beslutat om att avsluta årets älgjakt då vi nu anser att nog många älgar är tagna.
Hittills har trafiken tagit tre kor i Gastberg samt en ko vid flygplatsen så kalvreproduktionen lär bli lägre kommande år....tråkigt.
Därtill har vi de fyrbenta som kommer äta ända fram till vi skall jaga igen det får vi ha i åtanke.
Men sammanfattningsvis så kan vi alla ta åt oss äran för en lyckad jakt.
Hälsningar
Jaktledningen

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben