• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2013 > 09

Information gällande hur styrelsen och arbetsgrupper gällande årets och framtida slakt kommit fram till har utgått till medlemmar idag.
De som har E-mail får på detta samt övriga får info. brevledes till sig.

Hälsningar
Styrelsen

Visa hela nyheten »

Information gällande årets slakt:

  • Torsbysågen. Planerna nedlagda, för många sade nej i enkäten.
  • Storslätten, kostnaderna skenar iväg. Sparar ihop kapital och bordlägger frågan till nästa årsstämma.
  • Styrelsen ringer runt till samtliga som anmält sig till älgjakten om de är intresserade gällande älgkött. De som skall ha älgen får ombesörja omhändertagandet själva, dock skall kroppen vägas in efter kroppen flåtts. Grupper komponeras ihop då intresset för älgkött framkommit.
  • För att spara ihop lite kapital togs beslut på styrelsemötet 17 september att priset skall vara 40:-/kg invägd kropp.
Visa hela nyheten »

På den utlysta extrastämman 20130828 beslutades det att bordlägga frågan och fortsatt utredning gällande slaktmöjligheten skulle vidtagas.Datum för ny stämma ej fastställd, kallelse utgår.

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben