• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2013 > 03

På grund av för lite intresse från klubbens jägare (3 st.) så ställs den planerade rävjakten på långfredagen in.

Meningen är inte att externa gäster skall behöva agera drevkarlar på främmande marker.

 

Hälsningar Rovdjursgruppen

Visa hela nyheten »

På långfredagen 29 mars planeras det att genomföra rävjakt på klubbens marker.

Klubbmedlemmar som önskar närvara meddelar sitt intresse till Torbjörn (072-5194909 så att vi vet att det kommer finnas drevkarlar tillgängliga.

 

Om det blir jakt meddelas vid senare tillfälle i påskveckan, isåfall ta gärna med er en kompis på jakten.

 

Hälsningar Styrelsen

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben