• Startsida

Välkommen till Uddeholms JVKLVälkomna till Uddeholms Jaktvårdsklubbs hemsida.

Vi jagar på Stora Ensos marker runt Hagfors och Uddeholm i Hagfors Kommun.

Vi förfogar över knappt 6600 Ha stora marker, klubben består i nuläget av 47 medlemmar.

All jakt bedrivs inom klubben med i huvudsak älgjakten som den dominerande jaktformen. Älgjakten bedrivs nästan uteslutande med löshundar.


OBS! Upplysning till samtliga

Gästkort småvilt kommer i år försäljas av Roger Modén, Peter Larsson, Krister Pettersson, Nisse Olsson och Ingemar Olofsson.
Kostnad 50 :-/jaktdag och gäst, dettas erlägges vid uthämtandet.
Jaktkort löses i samband med jakttillfället,
Gästkort skall medföras av gäst och får kollas av medlemmar.

Nyheter

2012 > 11

Alla har nu fått kött under årets jakt och är även inne på omgång två.

Frågan kom upp på senaste styrelsemötet att om intresse finns bland medlemmarna som ej närvarit vid jakten kan tänkas vilja köpa kött.

Kostnad 40 :-/kg invägd kropp.

Anmäl då ert intresse till Roger så ni finns med i köttlistan om mer älgar fälls under jakten.

 

MVH

Styrelsen

Visa hela nyheten »

På styrelsemötet v.  46 enades styrelsen att  älgavskjutning framledes  bör ske i de södra delarna av våra jaktmarker. Till detta räknas markerna söder vågbacken, dvs. Brattbacken och söderut.

Anledningen till detta är att 11 st. av de totalt 18 skjutna älgarna är fällda i norra delen, trafikdödad älg inkluderat.

Hälsningar Styrelsen

Visa hela nyheten »

Från lördag 3 november så får hundförare ut och träna sina hundar på älgkalv.

Se vidare info. under fliken älgjakt.

Visa hela nyheten »

Årets älgobs är nu slutrapporterad till Viltdata för årets 7 första dagar.

Visa hela nyheten »

Medlemsinfo.

Uppsägningar av arrende

Om någon medlem avser att säga upp jaktarrendet inför kommande jaktår meddela styrelsen detta skriftligen

Gästkort småvilt

Kom ihåg att gästkort skall lösas och dessa skall medföras av gäst aktuell jaktdag. Försäljning av dessa göres hos sex medlemmar, se verksamhetsplan.
Kostnad 50:-/dag, betalning sker vid uthämtandet.

Vargobservationer

SMS-kedja skall upprättas för att underlätta information om varg finns i markerna.

Bli medlem du också!

Läs mer

Aktuellt i klubben