• Aktiviteter

Aktiviteter

Om medlemmar har önskemål om vad klubben skall hitta på meddela detta styrelsen eller någon i jaktledningen så kollar vi upp möjligheterna att genomföra detta.

Verksamhetsinformation

I nedanstående dokument finns lite information gällande årets aktiviteter.