• Startsida

Fortfarande okart gällande slaktmöjligheter

På den utlysta extrastämman 20130828 beslutades det att bordlägga frågan och fortsatt utredning gällande slaktmöjligheten skulle vidtagas.Datum för ny stämma ej fastställd, kallelse utgår.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna