• Startsida

Gemensamhetsjakt på älg

På styrelsemötet 16 december framkom att vår slaktare ej tar emot kött längre. Då vi inte har möjlighet att ombesörja  detta själva beslutade styrelsen för tillfället att avlysa gemensamhetsjakten på älg.

Hundförarna får fortsättningsvis träna sina hundar och försöka fälla något kalv, detta skall dock ske på ståndskall. Områden som jakt skall bedrivas på är söder om Brattbacken dvs. Torsbyberg-Rosvålen och söderut. Hundförarna får själva ombesörja hantering ur skog, flåning, hängning samt styckning så att köttet når en utmärkt kvalitet. Köttet skall distribueras ut enligt köttdelningslistor som Roger förfogar över.

 

Hälsningar

Styrelsen Uddeholms JVKL

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna