• Startsida

Marker för hundförarjakt

På styrelsemötet v.  46 enades styrelsen att  älgavskjutning framledes  bör ske i de södra delarna av våra jaktmarker. Till detta räknas markerna söder vågbacken, dvs. Brattbacken och söderut.

Anledningen till detta är att 11 st. av de totalt 18 skjutna älgarna är fällda i norra delen, trafikdödad älg inkluderat.

Hälsningar Styrelsen

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna